Způsob známkování na vysvědčení

Způsob známkování na pololetním vysvědčení ve školním roce 2020/2021

Vzhledem ke specifičnosti průběhu 1. pololetí školního roku 2020/2021 vyvstala řada otazníků ohledně známkování na pololetním vysvědčení. Po poměrně krátké a zcela jednoznačné debatě pedagogického sboru naší školy jsme se rozhodli, stejně jako drtivá většina jiných škol, známkovat pomocí číselné klasifikace stejně jako obvykle. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli zejména proto, že:

  • máme dostatek známek získaných během prezenční a distanční výuky
  • v případě slovního hodnocení bychom museli toto hodnocení pro potřeby matriky a středních škol stejně převádět do číselné podoby
  • výuka byla i při distančním způsobu zajišťována v dostatečné míře pro získání všech podkladů k hodnocení


Při hodnocení však budeme přihlížet i k podmínkám, které jednotliví žáci pro distanční výuku měli, k jejich aktivitě a k odlišnostem při realizaci výuky tímto způsobem. ​​​​​​​