Stanovy SRPŠ 2022

9. Listopad 2022

Stanovy SRPŠ 2022

Vážení rodiče a příznivci ZŠ a MŠ Vlčnov,

do svých řad přijímáme NOVÉ ČLENY, kteří chtějí přispět naší škole, potažmo našim dětem, materiální pomocí, ale i dobrovolnickou činností tam, kde je potřeba. Členství v SRPŠ není jen o naplňování potřeb, ale zejména o vzájemné komunikaci mezi rodiči, školou a dětmi.

Cíle činnosti sdružení:

- Spolupráce se ZŠ a MŠ Vlčnov při organizování kulturních, sportovních a společenských akcí pro děti i rodiče a také finanční podpora těchto akcí.

- Finanční podpora při nákupu nového vybavení učeben a dalších prostor ZŠ a MŠ, které slouží nejen pro potřeby výuky,  ale i volnočasové aktivity našich dětí.

- Předkládat podněty a doporučení k činnosti školy v oblasti volnočasových aktivit dětí, dále náměty a připomínky rodičů    a podílet se na jejich řešení.

Pokud máte jakékoliv nejasnosti, potřebujete více informací ohledně členství ve spolku, činnosti a aktivitách SRPŠ anebo máte návrhy či podněty k řešení v rámci spolku, kontaktujte nás prosím na email: srps.vlcnov@seznam.cz, anebo na mobil: 605 85 78 14.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku prosím zašlete na výše uvedenou emailovou adresu, případně nechte u svého třídního učitele.

Děkujeme všem za zájem projevený členstvím ve Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Vlčnov.