Cena obědu - Základní škola

 • žáci 1. - 4. ročníku - 32,- Kč (žáci od 7 do 10 let)
 • žáci 4. - 5. ročníku - 34,- Kč (žáci 11 let)
 • žáci 5. - 8. ročníku - 34,- Kč (žáci od 11 do 14 let)
 • žáci 8. - 9. ročníku - 37,- Kč (žáci 15 let)
 • zaměstnanci          - 37,- kč

Bezlepková dieta:

 • žáci 1. - 4. ročníku - 35,- Kč
 • žáci 5. - 8. ročníku - 37,- Kč (+ žáci od 11 let)
 • žáci 8. - 9. ročníku - 39,- Kč (žáci 15 let)

Cena obědu - Mateřská škola

 • děti do 6 let - přesnídávka: 11,- Kč, oběd: 25,- Kč, svačinka: 11,- Kč
 • děti 7 leté - přesnídávka: 12,- Kč, oběd: 32,- Kč, svačinka: 12,- Kč
 • bezlepková dieta - přesnídávka: 20,- Kč, oběd: 35,- Kč, svačinka: 20,- Kč

Od 1. 9. 2015 vaříme bezlepkovou dietu. Ceny bezlepkové diety jsou uvedeny výše. Strávník, který má bezlepkovou dietu musí přinést potvrzení od lékaře. 

Ceny obědů jsou platné od 1. 9. 2022.

Odhlašování obědů 

Odhlašování obědů je možné rovněž prostřednictvím mailové pošty na adrese polanska.zsvlcnov@seznam.cz


Přihláška ke stravování na rok 2022/2023

Vzhledem k velkému zdražení veškerých potravin jsou  k 1.9.2022 navýšeny ceny stravného u všech kategorií strávníků, ceny viz. výše.