Pár slov od vedoucí školní jídelny

Tyto řádky jsou určeny všem rodičům, kteří přihlásili své dítě ke stravování ve školní jídelně. Mají přispět k tomu, aby rodiče lépe pochopili práci jídelen a rozvinuli oboustranně prospěšnou komunikaci.

Prosím dbejte na to, aby strava vašich dětí byla pestrá. Řada dětí přichází do školní jídelny, kde se poprvé setkává s potravinami a jídly, které dosud neměli možnost ochutnat. Hledí na ně s nedůvěrou, kterou někdy jen těžce překonávají. Je jasné, že každému chutná něco jiného a něco víc a něco méně, ale pestrost stravy by měla být základem jídelníčku.

Pokud to jen trochu jde, společně doma stolujte učte děti správně používat příbor a udržovat při jídle pořádek. Psychologové zdůrazňují, že společné stolování vytváří pocit rodinné pospolitosti a velmi prospívá vzájemné komunikaci a už vůbec není pochyb o tom, že pomáhá vytvářet správné stravovací návyky.

Pokud máte doma školáka, věnujte prosím pozornost jeho svačinám, ideální je když si dítě odnáší svačinu připravenou z domu. Základem svačiny by mělo být pečivo nebo chléb, namazaný sýrovou, tvarohovou nebo jinou pomazánkou, popřípadě máslem a doplněné plátky sýra, šunky apod. Nezapomínejte na kousek ovoce nebo zeleniny. Dobrou volbou na dopolední svačinu je také jogurt s kouskem pečiva a ovocem. Věřte, že nejhorším řešením je, pokud dáte dětem peníze a děti si svačinu kupují sami.

Promluvte si s dítětem, proč mu oběd nechutná, co mu na něm nechutná. Nespílejte hned školní jídelně, když si vaše dítě stěžuje, že obědy nejsou dobré. Pokud se mu jídlo zdá být např. málo slané, zkuste dítku vysvětlit , že nadměrné solení není zdravé. A pokud máte pochybnosti o kvalitě a chuti jídla, můžete si v jídelně domluvit degustační porci a sami posoudit, zda je pravda, jak vám to děti popisují. Většina kuchařek se totiž snaží uvařit chutné jídlo, protože prázdné talíře jsou tou bezprostřední odměnou za jejich namáhavou práci.

Když vidím, kolik dětí nejí polévku, kolik dětí chce jen suchou přílohu a kolik dětí i z vyšších ročníků nepozná ovoce a o zelenině ani nemluvě, tak si říkám, z čeho dítka asi jste.

Ještě bych vám chtěla připomenout, že základním dokumentem upravující chod jídelny je vnitřní řád školní jídelny, který by jste si měli přečíst, protože obsahuje pravidla odhlašování, placení stravného a další důležité údaje a když se s ním seznámíte, mnohdy předejdete mnoha nedorozuměním mezi vámi a jídelnou.

Pokud budete mít jakékoli připomínky nebo výhrady, neváhejte se s nimi obrátit přímo na vedoucí školní jídelny. Věřte, že jen včasným řešením problémů se dá předejít dalším nepříjemnostem.

Pevně věřím, že naše spolupráce povede jen ke spokojenosti všech strávníků.

Eva Polanská

vedoucí školní jídelny

Stáhnout soubor: něco pro rodiče.pdf