Rozvrh hodin třídy I. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíČjMČjPrvÚterýČjMTvTvStředaČjČjVv   


ČtvrtekČjMČjPrvPátekČjMČjHv
Rozvrh hodin třídy I. B


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíČjMČjPrvÚterýČjMVv   


StředaČjČjTvTv   


ČtvrtekČjMČjPrv      

PátekČjMČjHvRozvrh hodin třídy II. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíČjMČjVv


ÚterýTvTvČjMStředaMČjPrvČjČtvrtekMČjPrvČjHv   

PátekČjMČjTvRozvrh hodin třídy II. B


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíČjMČjVv


ÚterýTvTvČjMStředaMČjPrvČj
  

ČtvrtekMČjPrvČjHv


PátekČjMČjTvRozvrh hodin třídy III. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíČjMPrvČj


ÚterýTvTvČjMVv


Středa ČjMPrvČjAj  

ČtvrtekMČjAjHvČj  

PátekČjMČjAjRozvrh hodin třídy IV. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíMČjAjČj


ÚterýMČjAjČj


StředaMČjINFVlČtvrtekČjČjAjMVvVv

PátekČjHvVlMTvTv


Rozvrh hodin třídy IV. B


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíČjMČjVl

ÚterýČjMAjČjHv


StředaČjMAjVvVv


ČtvrtekMVlčjTvTv


PátekČjAjMČjInf
Rozvrh hodin třídy V. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíČjM2/MČjTvTv


ÚterýAj1ČjVlM2/M


StředaIt2/Aj1It1/Aj2ČjČjM2/MHv  
ČtvrtekM2/Aj1Aj2/MČjVlVvVv

PátekAj2ČjČj


Rozvrh hodin třídy VI. A


   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíDČjFM


ÚterýAjMHvČjTv

StředaZZMAjTvTv

ČtvrtekČjINFAjOvMVkZ

PátekDFČjPřvVvVv

Rozvrh hodin třídy VI. B


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíMDČjVvVvF

ÚterýMČjVkZAjTv

StředaDPřvAjMZZ

ČtvrtekAjHvMINFČj


PátekČjOvTvTvF

Rozvrh hodin třídy VII. A


  1.   2.   3.  4.   5.   6.   7.  8.
PondělíČjFM1/Aj2M2/Aj1DTvChTvCh  
ÚterýHvM1/Aj2M2/Aj1INF1/INF2INF1/INF2
Středa NjDM1/Aj2M2/Aj1ČjVvVv
ČtvrtekNjZZČjNjTvDTvD
PátekNjMČjFČj

Rozvrh hodin třídy VIII. A


  1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíFMČjDAjTvChTvCh
ÚterýAjČjMZZVvVv
StředaChAjNjČjMINF
ČtvrtekČjMOvHvTvDTvD
PátekČjChNjFMD

Rozvrh hodin třídy IX. A


    1.   2.   3.  4.   5.   6.   7.  8.
PondělíMAjDČjFM

ÚterýČjINFOvAjTvDTvD
StředaAjMChNjČjTvChTvCh
ČtvrtekDČjMZZVvVv
PátekChNjFMČjHv

Rozvrh hodin třídy IX. B


1.2.3.4.5.6.7.8.
PondělíAjČjINFFMVvVv
ÚterýMHvČjAjChTvDTvD
StředaMČjDAjNjTvChTvCh
ČtvrtekMChOvČjZZ
PátekFČjMNjD