Rozvrh hodin třídy I. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí   Čj   M  Pr  VvÚterý   Čj   M  Čj  PčStředa   Čj  M  Pr  Čj   


Čtvrtek   Čj   Čj  Tv  TvPátek   Čj   M  Čj  Hv
Rozvrh hodin třídy I. B


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí   M   Čj  Tv  TvÚterý   M   Čj  Čj  Pr   


Středa   M   Čj  Čj  Vv   


Čtvrtek   M   Čj  Čj  Hv      

Pátek   Čj   Pr  Čj  PčRozvrh hodin třídy II. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí   Čj   M  Pr  ČjÚterý  Tv   Tv  Čj  M Vv  


Středa   M   Čj Prv  Hv Čj  


Čtvrtek   M   Čj  Pč  Čj      

Pátek   Čj   M Čj  TvRozvrh hodin třídy III. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí   Čj  M  Aj  ČjÚterý  Čj  M  Prv  Čj  Aj


Středa  Čj  MČj   Vv  Pč  

Čtvrtek   Čj  Aj  M  Tv  Tv


Pátek   Čj   M  Pr HvČj  


Rozvrh hodin třídy III. B


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí   Čj   M   Aj  Pr   Čj


Úterý  Čj   M   Čj Hv  


Středa   Čj   M   Čj  Pč  Vv  

Čtvrtek  Čj   M   Aj  Tv Tv   

Pátek  Čj   Aj  M  Ptv  Čj


Rozvrh hodin třídy IV. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí  Čj  M  Čj  Př  Hv


Úterý  Tv  Tv  Aj  Čj  MVl

Středa  Aj  Čj  M  Př  Pč  

Čtvrtek  Aj  M  Čj  Vl  Čj  

Pátek  Čj  M  Čj  Vv  Vv


Rozvrh hodin třídy V. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí  Čj  Čj  M  Př  Hv


Úterý  Čj  M  Aj  Tv  Tv


Středa  Čj  M  Aj  Vl  Čj  Inf  
Čtvrtek  Př  Čj  M  Aj  Čj  Pč

Pátek  Čj  Vl  Vv  VvRozvrh hodin třídy V. B


   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí  Čj  M  Aj  Čj  Pč


Úterý  Čj  M  Čj  Př VvVv

Středa  Čj  Aj Vl  It  TvTv

Čtvrtek  Čj  M  Čj  Př  Hv  

Pátek  Čj  M Aj Vl    

Rozvrh hodin třídy VI. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí M/AjM/Čj  Čj  F Vkz Tv

ÚterýM/Čj   Z  ZM/Aj  
  
Středa    D   Čj M/Aj M/Aj   InfOv VvVv
Čtvrtek    Pč M/Aj  Př  Př M/Aj TvChTvCh
Pátek    Čj   F  D Hv  TvDTvD

Rozvrh hodin třídy VII. A


  1.   2.   3.  4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí Nj  Aj  Čj Pč  D Inf    
Úterý F  Vv Vv  D  Čj M

Středa  Př  Př  Aj Ov  Čj M

Čtvrtek  MHv Čj Nj  Aj TvCh TvCh
Pátek  M  Z Z F TvDTvD

Rozvrh hodin třídy VIII. A


  1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíCh   Nj M   Čj   F F TvdTvd
Úterý AjM Čj  Př   PřHvPč  
Středa Čj M Vv    Aj   M Ch TvCh TvCh
Čtvrtek    Aj  D  M   Z  Z

Pátek Čj   D Nj  Čj  Ov Inf

Rozvrh hodin třídy VIII. B


    1.   2.   3.  4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí Čj   M   F Nj Ch   AjTvdTvd
Úterý  M    Př  Př Čj  M  Ov  
Středa  Vv   Čj  D Čj Hv Ma TvCh TvCh
Čtvrtek   Aj Ch Z Z   M Pč

Pátek Nj   Čj  Inf Ov  F  D

Rozvrh hodin třídy IX. A


1.2.3.4.5.6.7.8.
PondělíČjFM/NjM/NjInfDTvDTvD
ÚterýDM/AjM/AjČjM/NjChTvChTvCh
StředaM/AjM/AjM/NjČjHv
ČtvrtekZZM/AjM/AjChČj

PátekFČjČjOvVvVv