Rozvrh hodin třídy I. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíČjMČjHvÚterýČjMPrvČjStředaMČjTvTv   


ČtvrtekČjPrvČjVvPátekČjMČj
Rozvrh hodin třídy I. B


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíČjMČjVvÚterýČjMPrvČj   


StředaČjMČjHv   


ČtvrtekČjPrvČj      

PátekČjMTvTvRozvrh hodin třídy II. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíČJMČjPrvÚterýTvTvMČjStředaČjMČjVv


ČtvrtekČjMČjPrvTv   

PátekČjMČjHvRozvrh hodin třídy II. B


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíČjMČjPrvTv


ÚterýTvTvMČjStředaČjMČjVv  

ČtvrtekČjMČjPrvPátekČjMHvČjRozvrh hodin třídy III. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíČjMČjVv


ÚterýTvTvčjMAj


Středa ČjMČjHvPrv  

ČtvrtekČjMPrvAjČj  

PátekČjMAjČjRozvrh hodin třídy III. B


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíČjMČjVv


ÚterýTvTvČjAjM


StředaAjČjMPrvČj


ČtvrtekMČjPrvČjHv


PátekAjČjMČj
Rozvrh hodin třídy IV. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíČjVlAjMÚterýČjMInfVvVv

StředaČjAjVlČjM

ČtvrtekČjMČjHvTvTv

PátekČjAjČjM

Rozvrh hodin třídy V. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíAjČjMČjInf

Úterý
ČjAjČjHv


StředaČjVlMČjVvVv  
ČtvrtekČjMVlPřvČj


PátekTvTvAjM


Rozvrh hodin třídy V. B


   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíAjČjVvVvVl


ÚterýČjMAjČjInf


StředaPřvMČjHv


ČtvrtekMVlTvTvČjČj

PátekČjMAjPřvČj


Rozvrh hodin třídy VI. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíČjM/MAj/InfFyVkzTv dTv d
ÚterýČj/AjDM/MVvVv

StředaČj/AjM/MOvTv chTv ch

ČtvrtekDAj/MČjAj/MZeZe
PátekInf/AjFHvČjTvTv

Rozvrh hodin třídy VII. A


  1.   2.   3.  4.   5.   6.   7.  8.
PondělíMAjFyNjČjTv dTv d  
ÚterýDMČjAjTv chTv ch

Středa NjČjMOvInfVvVv
ČtvrtekAjČjZeZe

PátekHvMDF


Rozvrh hodin třídy VII. B


  1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíČjNjDMFyTv dTv d
ÚterýMČjAjInfTv chTv ch

StředaMČjVvVvOv

ČtvrtekMNjZeZeAj
PátekHvČjFAjD

Rozvrh hodin třídy VIII. A


    1.   2.   3.  4.   5.   6.   7.  8.
PondělíM/NjČjM/NjHvVv

ÚterýČjM/AjČjFyM/AjDTv chTv ch
StředaČj ChM/AjM/AjZeZeInf ch
ČtvrtekM/NjM/NjChDInf dTv dTv d
PátekČjM/AjM/AjOvF

Rozvrh hodin třídy IX. A


1.2.3.4.5.6.7.8.
PondělíAjInfČjDMFy

ÚterýMChChČjOvTv chTv ch
StředaMAjDNjČjČj

ČtvrtekZeZeAjČjMNjTv dTv d
PátekMFyHvVv