Rozvrh hodin třídy I. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí   Čj   M  Čj  PčÚterý   Čj   M  Tv  TvStředa   Čj  Prv  Čj  Vv   N


Čtvrtek   M   Čj  Prv  ČjPátek   Čj   M  Čj  Hv
Rozvrh hodin třídy II. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí   Čj   M  Prv  ČjÚterý   Tv   Tv  Čj  Čj   M


Středa   Čj   M  Prv  Vv   Pč


Čtvrtek   Čj   M  Čj  Tv   Aj   N

Pátek   Čj   M  Čj  HvRozvrh hodin třídy II. B


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí   Čj   M  Prv  ČjÚterý   Tv   Tv  Čj  Čj   M


Středa   Čj   M  Prv  Vv   Pč


Čtvrtek   Čj   M  Čj  Tv   Aj   N

Pátek   Čj   M  Čj  HvRozvrh hodin třídy III. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí   M  Čj  Hv  ČjÚterý   Tv  Tv  M  Aj  Čj


Středa   Čj  M Prv  Aj  Čj  N

Čtvrtek   M   Čj  Čj  Vv  Pč


Pátek   Čj   M  Aj Prv  Čj


Rozvrh hodin třídy IV. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí   Čj   Vl   Aj  M   Hv


Úterý  Přv   Čj   Aj  M  Čj


Středa   Čj   M   Čj  Vv  Vv  N

Čtvrtek  Čj   M   Aj  Čj  Tv  Tv

Pátek  Vl   M  Čj  Pč  Přv


Rozvrh hodin třídy IV. B


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí  Čj  M  Aj  Vv  Vv


Úterý  Čj  M  Aj  Přv  Čj


Středa  M  Vl  Čj  Tv  Tv  N

Čtvrtek  Čj  M  Aj  Přv  Čj  Hv

Pátek  Čj  Vl  M  Čj  Pč


Rozvrh hodin třídy V. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí  Čj  Vl  M  Tv  Tv


Úterý  Aj  M  Př  Čj  Čj


Středa  Aj  M  Čj  Inf  Vv  Vv  N
Čtvrtek  Aj  M  Př  Čj  Čj  Pč

Pátek  Čj  Vl  Čj  HvRozvrh hodin třídy VI. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí  M  F  It  Čj  Tv


Úterý  Aj  Čj  Hv  M Vkz
 Tvd Tvd
Středa  Aj  Pč  Čj  Ov  M
 Tvh Tvh
Čtvrtek  Aj  D  F  M  Z  Z

Pátek  Př  Př  Vv  Vv  Čj  D

Rozvrh hodin třídy VII. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí    D   Aj  Čj  Nj  Pč  Pč

Úterý    Čj   M  Nj  Ov   F
  Tvd Tvd
Středa    Př   Př   Z   Z   M
  Tvh Tvh
Čtvrtek    Čj   M  Aj  Vv  Vv  Hv

Pátek    Čj   F  Aj   D   M   It

Rozvrh hodin třídy VII. B


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí   F  Čj  D  Vv  Vv  Nj  Pč  Pč
Úterý  M  Nj  Čj  Z  Z Tvd Tvd
Středa  M  Aj  D  Př  Př Tvh Tvh
Čtvrtek  M  Aj  Čj  It  Hv
  N
Pátek  F  Aj  Čj   M   Ov


Rozvrh hodin třídy VIII. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
PondělíAj/Čj   M Hv   D   F Aj/Čj  TvdTvd
Úterý   ČjAj/Nj M  Aj/Nj   Př Př  Vv Vv
Středa   M Mcv Ch    Čj   Z   Z
 Ov
Čtvrtek   M   F  ČjAj/NjAj/Nj  Pč

Pátek   Čj   It D  Ch  Tvh  Tvh

Rozvrh hodin třídy IX. A


    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.  8.
Pondělí  Ch   ČjAj/MAj/M   D   FTvdTvd
ÚterýNj/M   PčNj/M   ČjAj/MČjcv  Vv Vv
Středa   D   HvAj/MAj/M   Ov  Čj  Z  Z
Čtvrtek   FNj/MNj/M   Př   PřČjcv

PátekAj/M   Čj  Ch   It Tvh Tvh