Operační program Jan Ámos Komenský, realizace 2022 - 2024

Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace vstoupila do realizace dvouletého projektu od 1. 9.2018, který je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Operační program Jan Ámos Komenský

Registrační číslo projektu: 

Doba realizace: 1. 8. 2022 -31. 12. 2024

Operační program: Operační program Jan Ámos Komenský

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Cíl projektu: Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů mateřské školy prostřednictvím dalšího vzdělávání, personální posílení o chůvu a školního asistenta, posílení čtenářské gramotnosti žáků a rozvoj logického a strategického myšlení žáků ZŠ. 

Název aktivity MŠ: Školní asistent, DVPP

Název aktivity ZŠ: Speciální pedagog, školení DVPP, podpora žáků o hrožených neúspěchem

Výsledky: Úspěšně se daří naplňovat stanovené cíle, realizované aktivity napomáhají zlepšovat podmínky vzdělávání dětí i žáků.