Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2018-2020

Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace vstoupila do realizace dvouletého projektu od 1. 9.2018, který je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Projekt Inkluze II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008688

Doba realizace: 1. 9. 2018 -31. 8. 2020

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Cíl projektu: Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů mateřské školy prostřednictvím dalšího vzdělávání, personální posílení o chůvu a školního asistenta, posílení čtenářské gramotnosti žáků a rozvoj logického a strategického myšlení žáků 1. stupně.

Název aktivity MŠ: Chůva, DVPP

Název aktivity ZŠ: Školní asistent ZŠ, ŠD, ŠK, DVPP, Čtenářský klub, Klub zábavné logiky

Výsledky: Úspěšně se nám daří naplňovat stanovené cíle, realizované aktivity napomáhají zlepšovat podmínky vzdělávání dětí i žáků.