Informace k zápisu do 1. třídy


Vážení rodiče.

Vzhledem k nastalé situaci se pro letošní rok nařízením Ministerstva školství ČR mění způsob přijímání žáků do 1. ročníků základních škol – ZÁPIS DO 1.TŘÍDY.


Zápis nebude probíhat osobní účastí Vás ani předškoláků.


Co z toho pro Vás plyne a jaký bude postup:

  1. Vyplňte „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ a „Zápisový list“ pro škol. rok 2020/21                                                                                                                                 
  2. Doručte dokumenty do školy v době od 1.4. do 15.4.2020.


Jak doručit dokumenty do školy:

  1. Poštou na adresu : ZŠ a MŠ Vlčnov, Vlčnov 1202, PSČ 68761
  2. E-mailem  na adresu  : zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz
  3. Do datové schránky školy : 5sxtdmv
  4. Osobním doručením do školy – školky

Podrobnosti k výše uvedenému postupu:

Dokumenty k zápisu jsou v příloze, prosíme o vytisknutí. Pokud je nemáte možnost vytisknout, stavte se pro ně ve škole – školce.  Pokud chcete přinést vyplněné dokumenty osobně, zanechte je v obálce ve schránce školy u vchodu.

Pokud budete zasílat dokumenty elektronicky, měly by být podepsány elektronickým podpisem. Pokud elektronický podpis nemáte a neučiníte tak, nic se neděje, domluvíme se pak na konkrétní termín a dokumenty podepíšete dodatečně. Pokud máte možnost, oskenujte (okopírujte) a přiložte rodný list dítěte. Pokud ne, okopírujeme si ho dodatečně.

Odklad školní docházky:

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte „žádost o odklad povinné školní docházky“ a doručte ji stejným způsobem (viz. výše). K žádosti o odklad jste povinni doložit „Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a „Doporučující posouzení odborného lékaře, nebo klinického psychologa“ (možno doložit dodatečně po vystavení poradnou a lékařem).

Přípravná třída:

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky a budete mít zájem o zařazení dítěte do „Přípravné třídy“(informace na internetových stránkách školy), vyplňte též „žádost o zařazení do přípravné třídy“ a doručte ji stejným způsoben s ostatními dokumenty (viz. výše).


Vážení rodiče. Situace, která nastala je mimořádná, tudíž i zápis do 1.třídy je mimořádný. Aby měly děti alespoň nějakou vzpomínku na zápis do 1. třídy, určitě uděláme před nástupem do školy pro Vás a Vaše děti schůzku, kde Vám sdělíme důležité informace před nástupem do školy.  Pro děti ve spolupráci s vyučujícími prvních tříd připravíme „předškoličku“, která bude alespoň trochu ve stylu zápisu do 1.třídy. Co Vám ale nejsme dnes schopni sdělit, je termín.


V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na email zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

​​​​​​​

Mgr. Libor Trtek, ředitel


Rozhodnutí o přijetí žáka do 1. třídy ZŠ Vlčnov


Registrační číslo žákaPřijat(a) k základnímu vzdělání od 1. 9. 2020
1Ano
2Ano
3Ano
4Ano
5Ano
6Ano
7Ano
8Ano
9Ano
10Ano
11Ano
12Ano
13Ano
14Ano
15Ano
16Ano
17Ano
18Ne, dodána žádost o odklad
19Ano