Informace k zápisu do 1. třídy


Vážení rodiče.

Vzhledem k nastalé situaci se pro letošní rok nařízením Ministerstva školství ČR mění způsob přijímání žáků do 1. ročníků základních škol – ZÁPIS DO 1.TŘÍDY.


Zápis nebude probíhat osobní účastí Vás ani předškoláků.


Co z toho pro Vás plyne a jaký bude postup:

  1. Vyplňte „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ a „Zápisový list“ pro škol. rok 2021/2022                                                                                                                                 
  2. Doručte dokumenty do školy v době od 6.4. do 30.4.2021.


Jak doručit dokumenty do školy:

  1. Poštou na adresu : ZŠ a MŠ Vlčnov, Vlčnov 1202, PSČ 68761
  2. E-mailem  na adresu  : reditel@zsvlcnov.cz
  3. Do datové schránky školy : 5sxtdmv
  4. Osobním doručením do školy – školky

Podrobnosti k výše uvedenému postupu:

Dokumenty k zápisu jsou v příloze, prosíme o vytisknutí. Pokud je nemáte možnost vytisknout, stavte se pro ně ve škole – školce.  Pokud chcete přinést vyplněné dokumenty osobně, zanechte je v obálce ve schránce školy u vchodu.

Pokud budete zasílat dokumenty elektronicky, měly by být podepsány elektronickým podpisem. Pokud elektronický podpis nemáte a neučiníte tak, nic se neděje, domluvíme se pak na konkrétní termín a dokumenty podepíšete dodatečně. Pokud máte možnost, oskenujte (okopírujte) a přiložte rodný list dítěte. Pokud ne, okopírujeme si ho dodatečně.

Odklad školní docházky:

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte „žádost o odklad povinné školní docházky“ a doručte ji stejným způsobem (viz. výše). K žádosti o odklad jste povinni doložit „Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a „Doporučující posouzení odborného lékaře, nebo klinického psychologa“ (možno doložit dodatečně po vystavení poradnou a lékařem).

Přípravná třída:

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky a budete mít zájem o zařazení dítěte do „Přípravné třídy“(informace na internetových stránkách školy), vyplňte též „žádost o zařazení do přípravné třídy“ a doručte ji stejným způsoben s ostatními dokumenty (viz. výše).


Vážení rodiče. Situace, která nastala je mimořádná, tudíž i zápis do 1.třídy je mimořádný. Aby měly děti alespoň nějakou vzpomínku na zápis do 1. třídy, určitě bychom rádi udělali před nástupem do školy pro Vás a Vaše děti schůzku, kde Vám sdělíme důležité informace k nástupu do školy.  Pro děti ve spolupráci s vyučujícími prvních tříd bychom rádi připravili „předškoličku“, která bude alespoň trochu ve stylu zápisu do 1.třídy. Co Vám ale nejsme dnes schopni sdělit, je termín.


Kritéria přijetí dítěte k základnímu vzdělávání :

  • v zásadě jsme připraveni otevřít dvě I. třídy po 25 žácích
  • do školy musí být dle zákona zapsáno dítě, které dovrší k 31. 8. 2021  šest let – děti narozené v době od 1. září 2014 do 31. srpna 2015
  • k zápisu se též dostaví i děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

K zápisu se dostaví děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Vlčnov a Veletiny. ​​​​​​​


V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na email reditel@zsvlcnov.cz 

​​​​​​​

Mgr. Libor Trtek, ředitel


Výsledky zápisu do 1. tříd


Kód žáka

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

1

přijat

2

přijat

3

přijat

4

přijat

5

přijat

6

přijat

7

přijat

8

přijat

9

přijat

10

přijat

11

přijat

12

přijat

13

přijat

14

přijat

15

přijat

16

přijat

17

přijat

18

přijat

19

přijat

20

přijat

21

přijat

22

přijat

23

přijat

24

přijat

25

přijat

26

přijat

27

přijat

28

přijat

29

přijat

30

odklad PŠD

31

odklad PŠD

32

odklad PŠD

33

odklad PŠD

34

odklad PŠD

35

odklad PŠD

36

odklad PŠD

37

odklad PŠD

38

odklad PŠD

39

přijat

40

odklad PŠD

41

odklad PŠD

42

odklad PŠD