Znovuotevření školy pro II. stupeň

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

po zohlednění všech hygienických a epidemiologických nařízení a také personálních i prostorových možností jsem rozhodl, že II. stupeň v tomto školním roce již nenastoupí. Vzhledem k tomu, že naplněnost I. stupně je zhruba 90% jsme již nyní na hraně svých možností. Pokud by mělo dojít k otevření školy pro třídy 6. A, 6. B, 7. A a 8. A, pak by z těchto 4 tříd vzniklo vzhledem k maximálnímu počtu 15 žáku tříd 7. V takovém případě bychom nebyli schopni dodržet vše, co bychom dodržovat v nynější situaci měli. 

Výuka bude dále probíhat pomocí Microsoft Teams. V nutných případech souvisejících s uzavřením klasifikace za 2. pololetí proběhne individuální setkání. V takovém případě bude žák učitelem kontaktován.

Odevzdávání učebnic a předávání vysvědčení proběhne v posledních dvou červnových dnech.

                                                                                                             Mgr. Libor Trtek