Zápis ukrajinských dětí do MŠ Vlčnov na školní rok 2022/2023

Pro děti cizinců s dočasnou ochranou poskytnutou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Zápis bude probíhat v době od 1.6.2022 do 15.6.2022

Zápis ukrajinských dětí do MŠ Vlčnov na školní rok 2022/2023


  • Podávání žádostí bude probíhat od 1. 6. 2022 do 15. 6. 2022 vždy od 12:00-15:00 hod, zástupkyni ředitele pro MŠ Blance Juřenčákové
  • Přineste s sebou doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce
  • Doložení místa pobytu dítěte
  • Potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci
  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • Budou přijímány pouze žádosti řádně vyplněné a potvrzené lékařem