ŠKOLNÍ  ROK  2021 – 2022

Přesný datum konání akcí bude upřesněn vždy v aktualitách.

Srpen

  • Ve čtvrtek 26. 8. 2021 v 16.00: rodičovská schůzka v budově MŠ

Září

  • DRAKIÁDA : společné odpoledne s dětmi a rodiči při pouštění draků a opékání na zahradě MŠ (datum bude upřesněn podle situace - dle situace vzhledem k COVID-19)
  • Seznamování nových dětí s prostředím mateřské školy a novými kamarády, adaptace nových dětí v průběhu měsíce září
  • 22.9.2021 -  Hudební představení "VOJKŮVKA" ( dle situace vzhledem COVID-19)

Říjen

  • zahájení logopedické prevence, keramického tvoření a hry na flétnu
  • dopolední vycházka do přírody v okolí Vlčnova ( děti 3.  a 4. třídy)

Listopad

  • 25.11.2021 divadlo "ŠIKULKA" ( dle situace vzhledem k  COVID-19)

Prosinec

  • Rozsvěcování vánočního stromu ( dle situace vzhledem k  COVID-19)
  • Mikulášská nadílka

Doplňující informace

Rodiče budou informováni na nástěnkách v šatnách dětí a na internetových stránkách Mateřské školy Vlčnov.

Další možné akce, které se naskytnou v průběhu školního roku 2021- 2022 budou zakomponovány do tohoto plánu.