ŠKOLNÍ  ROK  2019 – 2020

Přesný datum konání akcí bude upřesněn vždy v aktualitách.

Srpen

  • v úterý 27. 8. 2019 v 16.00: rodičovská schůzka v budově MŠ

Září

  • ve středu 4.9. dopoledne představení maňáskového divadla Sluníčko „Kouzelný kolotoč pohádek“
  • DRAKIÁDA : společné odpoledne s dětmi a rodiči při pouštění draků a opékání na zahradě MŠ ( datum bude stanoven)
  • Seznamování nových dětí s prostředím mateřské školy a novými kamarády, adaptace nových dětí v průběhu měsíce září

Říjen

  • v úterý 1. 10. zahájení předplaveckého výcviku dětí 4. třídy
  • zahájení logopedické prevence, keramického tvoření a hry na flétnu
  • ve čtvrtek 10. 10. dopoledne představení maňáskového divadla Šikulka, které nabízí pohádky s výchovnou tématikou. Pohádky: „ O líném zajíčkovi“, „O poctivém Pepíkovi“, „Jůlinčin nový kamarád“.
  • dopolední vycházka do přírody v okolí Vlčnova ( děti 2. – 4. třídy)

Doplňující informace

Po dohodě s Přírodovědným centrem TRNKA při Domě dětí a mládeže Uherské Hradiště bude do našeho ŠVP a Plánu pro děti a rodičů s dětmi zakomponován vhodný výukový program.

Další návrhy a náměty, datum a přesné organizační zabezpečení každé akce bude upřesněno na krátkých poradách před každou akcí. Rodiče budou informováni na nástěnkách v šatnách dětí a na internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy Vlčnov.

Další možné akce, které se naskytnou v průběhu školního roku 2018 - 2019 budou zakomponovány do tohoto plánu.