ŠKOLNÍ  ROK  2020 – 2021

Přesný datum konání akcí bude upřesněn vždy v aktualitách.

Srpen

  • ve středu 26. 8. 2020 v 16.00: rodičovská schůzka v budově MŠ

Září

  • DRAKIÁDA : společné odpoledne s dětmi a rodiči při pouštění draků a opékání na zahradě MŠ (datum bude upřesněn podle situace)
  • Seznamování nových dětí s prostředím mateřské školy a novými kamarády, adaptace nových dětí v průběhu měsíce září
  • v úterý 22.9. 2020 zahájení předplaveckého výcviku dětí 4. třídy

Říjen

  • zahájení logopedické prevence, keramického tvoření a hry na flétnu
  • v pátek 16. 10. 2020 v 10:45 pohádka výchovnou tématikou. Pohádky: „ Šmudlinka a její kamarádi“ (Čistota - půl zdraví), „Kulíšek a bolavé bříško“ (Zdravá výživa), „Usmrkánek a chytrá myška“ (Každý chytrý človíček ví, nač je kapesníček).
  • dopolední vycházka do přírody v okolí Vlčnova ( děti 3.  a 4. třídy)

Doplňující informace

Rodiče budou informováni na nástěnkách v šatnách dětí a na internetových stránkách Mateřské školy Vlčnov.

Další možné akce, které se naskytnou v průběhu školního roku 2020- 2021 budou zakomponovány do tohoto plánu.