ŠKOLNÍ  ROK  2023 – 2024

Přesný datum konání akcí bude upřesněn.

Srpen

 • Ve středu 30. 8. 2023 v 15.30: rodičovská schůzka v budově MŠ

Září

 • Seznamování nových dětí s prostředím mateřské školy a novými kamarády, adaptace nových dětí v průběhu měsíce září
 • 12.9.2023 - za příznivého počasí - vycházka dětí ze 3.třídy MŠ
 • Drakiáda

Říjen

 • Zahájení logopedické prevence, keramického tvoření a hry na flétnu
 • Dopolední vycházka do přírody v okolí Vlčnova ( děti 3.  a 4. třídy)
 • 25. 10. 2023 Divadlo "ŠIKULKA"

Listopad

 • 1. 11. 2023 logopedka Vaňková
 • 2. 11. 2023 divadlo "LEONKA"
 • 30. 11. 2023 rozsvěcování vánočního stromečku u Hrušky

Prosinec

 • 7. 12. 2023 Mikulášská nadílka, dopolední program ve spolupráci s DDM Luhačovice

Leden

 • 17. 1. a 18. 1. 2024 výukový program "Zvládání prví pomoci pro děti MŠ"
 • 24. 1. 2024 vyšetření zraku
 • 25. 1. 2024 beseda na téma školní zralost s ped. PaedDr. Taťánou Váverkovou

Únor

 •  8. 2. 2024 KARNEVAL klaun Zbavitel

Březen

 • 13. 3. 2024 Vojkůvka - Muzikálové potěšení
 • 18. 3. 2024 předškoláci v ZŠ - beseda se spisovatelkou
 • 19. 3. 2024 Velikonoční dílničky od 12:00 do 15:45 hod

Duben

 • 11. 4 . 2024 divadlo ŠIKULKA
 • 19. 4. 2024 beseda se spisovatelkou Jakešovou

Květen

 • 7. 5. 2024 Den matek
 • 14. 5. 2024 Zápis do MŠ
 • 20. 5 . 2024 Focení tříd v MŠ
 • 30. 5. 2024 Výlet do ZOO - 3. + 4. třída
 • 31. 5. 2024 Den dětí kouzelník Šulaj

Červen

 • 13. 6. 2024 Loučení s předškoláky
 • 19. 6. 2024 Dopravní hřiště 3. + 4. třída


Doplňující informace

Rodiče budou informováni na nástěnkách v šatnách dětí.

Další možné akce, které se naskytnou v průběhu školního roku 2023- 2024 budou zakomponovány do tohoto plánu.