ŠKOLNÍ  ROK  2021 – 2022

Přesný datum konání akcí bude upřesněn vždy v aktualitách.

Srpen

 • Ve čtvrtek 26. 8. 2021 v 16.00: rodičovská schůzka v budově MŠ

Září

 • Seznamování nových dětí s prostředím mateřské školy a novými kamarády, adaptace nových dětí v průběhu měsíce září

Říjen

 • zahájení logopedické prevence, keramického tvoření a hry na flétnu
 • dopolední vycházka do přírody v okolí Vlčnova ( děti 3.  a 4. třídy)
 • 18. 10 2021 "DRAKIÁDA" společné odpoledne s dětmi a rodiči při pouštění draků a opékání na zahradě MŠ

Listopad

 • 1.11.2021 zábavné hudební vystoupení "MUZIKÁLEK"
 • 25.11.2021 divadlo "ŠIKULKA" ( dle situace vzhledem k  COVID-19)

Prosinec

 • Rozsvěcování vánočního stromu ( dle situace vzhledem k  COVID-19)
 • 6. 12. 2021 Mikulášská nadílka
 • 13. 12. 2021 Stromečkové zpívánky

Leden

 • 20. 1. 2022 logopedka - Mgr. Světlana Vaňková SPC Brno
 • 27. 1. 2022 Zimní zpívánky

Únor

 • 2. 2. 2022 Kouzelník

Březen


Duben

 • 4. 4. 2022 Velikonoční dílničky - od 12 hod do 15:30
 • 6. 4. 2022 účast starších dětí na Turnaji mateřských škol ve fotbale v UH. Brodě
 • 7. 4. 2022 Dopravní hřiště v UH. Brodě - 3. + 4. třída
 • 27.4.2022 Focení jednotlivých tříd

Květen

 • 4. 5. 2022 Den matek
 • 10. 5. 2022 Zápis do MŠ

Červen

 • 2. 6. 2022 Den dětí 
 • 14. 6. 2022 Loučení s předškoláky
 • 8. 6. 2022 divadlo "ŠIKULKA"
 • 15. 6. 2022 zpívánky "Zoologická zahrada"
 • 22. 6. 2022  Den otců
 • 23. 6. 2022 divadlo "BARBORKA"


Doplňující informace

Rodiče budou informováni na nástěnkách v šatnách dětí a na internetových stránkách Mateřské školy Vlčnov.

Další možné akce, které se naskytnou v průběhu školního roku 2021- 2022 budou zakomponovány do tohoto plánu.