Zápis dětí do Mateřské školy

Dne 14. května 2019 (úterý) v době od 14.00 do 16.00 hod. zveme všechny zákonné zástupce dětí i s dětmi, kteří mají zájem, aby jejich dítě navštěvovalo mateřskou školu ve školním roce 2019 – 2020, do mateřské školy. Děti si budou moci ve třídě pohrát, prohlédnout si s rodiči hračky a také všechny prostory mateřské školy. Děti i rodiče se také seznámí s učitelkami a zaměstnanci naší mateřské školy. Zákonní zástupci dětí získají informace o podmínkách přijetí dítěte, o organizaci dne naší MŠ, úplatě za předškolní vzdělávání, stravování, částečně se seznámí se školním vzdělávacím programem a dalšími činnostmi a aktivitami, které naše mateřská škola nabízí. Při zápisu dítěte obdržíte žádost o přijetí do mateřské školy a vstupní dotazník. Po odevzdání řádně vyplněné žádosti vám bude přiděleno registrační číslo, na základě kterého zjistíte, zda vaše dítě bylo přijato.

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen ty žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky do 31. 8.

K zápisu si přineste:

  • rodný list dítěte
  • přezůvky a pohodlný oděv pro dítě na hraní
  • váš občanský průkaz.

V případě, že nebudete moci přijít na zápis v tomto termínu a máte zájem o přijetí dítěte do naší mateřské školy ve školním roce 2019 – 2020, můžete si sjednat schůzku

telefon. linka MŠ: 572 675 120, Markéta Píšková, zástupkyně ředitelky pro MŠ

Kritéria pro  přijímání  dětí  k  předškolnímu  vzdělávání v mateřské škole

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Vlčnov, přís. organizace  stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými  zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

  1. Do MŠ se přijímají zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let / děti mladší v případě, že MŠ má volné místo.
  2. Přednost při přijetí mají děti poslední rok před zahájením povinné školní docházky do základní školy - tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2019.
  3. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu MŠ u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 4 let k 31. 8. 2019.
  4. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu MŠ u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 3 let k 31. 8. 2019.
  5. Děti mladší jsou do MŠ přijímány podle data narození. Děti 2 leté jsou do přijímacího řízení zařazeny, jestliže dovršily minimálně 2 roky do 31. 8. 2019 .
  6. Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem ve Vlčnově.