• Provoz naší MŠ je zajištěn od 6.05 – 16.20 hodin
  • Příchod dětí je možný do 8.00 hod. Pro děti 1. třídy, je možný příchod po dohodě s učitelkou do 8.30 hod po dobu prvních tří měsíců po nástupu do MŠ.
  • Povinné předškolní vzdělávání je v naší MŠ stanoveno v době od 8.00 do 12.00 hod.
  • Odchod dětí po obědě je od 11.55 – 12.15 hod.
  • Odpoledne po svačince od 14.15 hod.
  • Přivádění a odvádění dětí mimo tuto uvedenou dobu je možné na základě předchozí domluvy s učitelkou a s ohledem na organizaci dne.

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu bezpečnosti dětí je budova MŠ od 8.00 uzamčena.