ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE VLČNOV

6.05 – 8.00scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
8.00 –11.30ranní hry, didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinkách a individuální péče o děti se specifickými potřebami (jazykové chvilky), smyslové hry pohybové hry, řízené pohybové aktivity vedoucí k osvojení nových pohybových dovedností, hygiena, svačina, komunitní kruh (didakticky cílené činnosti), pobyt venku
11.30 – 11.55hygiena, oběd, hygiena
12.00 – 14.00odpočinek, klidné aktivity, 1. + 2. třída (mladší děti) – odpočinek, hry, 3., 4. třída (starší a předškolní děti) 
12.00 – 13.00odpočinek (poslech dětské lit.)
13.00 – 14.30nespací aktivity, logopedická péče, individuální práce s dětmi s odloženou školní docházkou, individuální práce (záznamy o dětech), hygiena, odpolední svačinka
14.30 – 16.20odpolední zájmové činnosti, hry dle zájmu dětí, pohybové hry, v jarním a letním období pobyt dětí na zahradě MŠ nebo hry na terase třídy.

ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE VLČNOV PRO DĚTI MLADŠÍ 3 LET

6.05 - 8.00scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
8.30 – 9.00hygiena, ranní svačinka, hygiena
9.00 – 11:00hry, kolektivní pohybové aktivity, hudebně-pohyb.aktivity, individuální péče,
vzdělávací činnosti realizované v menších skupinkách, či individuálně 
pobyt venku
11.00 – 12.00hygiena, oběd, hygiena
12.00 – 14.00odpočinek, spánek
14.00 – 14.40postupné vstávání, hygiena, odpolední svačinka
14.40 – 16.20hry, pohybové aktivity, rozcházení dětí