Zápis do 1. třídy 2023/2024

ZÁPIS   DO   1.TŘÍDY   VE   ŠKOL.   ROCE   2023/2024


Vážení rodiče, milé děti,

zveme všechny předškoláky k zápisu do 1. třídy 

(děti narozené v době od 1.9.2016 – 31.8.2017 a  také děti s odkladem povinné školní docházky)

  1. Dostavte se se svým dítětem k zápisu do školy ve čtvrtek 13. dubna  2023 v době od 14.00 do 17.00 hodin  (nebo dle vybraného a zapsaného rozpisu časů z MŠ).
  2. Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte.
  3. Na místě zápisu vyplníte (nebo již vyplněný donesete) :     Žádost k zápisu do školy

                                                                                            Zápisní  list do 1.třídy

  1. K zápisu není třeba se ve škole objednávat.
  2. Je-li dítě v tomto termínu nemocné, dostaví se pouze zákonný zástupce dítěte, vyplní nám potřebné žádosti a domluvíme se na náhradním termínu zápisu.
  3. Děti si s sebou k zápisu nic nenosí – stačí jen veselá – usměvavá nálada.
  4. K povinné školní docházce si rodiče mohou vybrat jakoukoliv školu (nemusí být spádová).
  5. Zápis se skládá z části formální (vyplňování formulářů, kontrola údajů) a z části motivační (probíhá individuální rozhovor pedagoga s dítětem a cílené aktivity).
  6. Není-li ještě dítě dostatečně připraveno k zahájení povinné školní docházky, mohou rodiče (zákonní zástupci dítěte) zažádat o odklad povinné školní docházky (vyplněná žádost o odklad a splnění daných podmínek – vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře, nebo klinického psychologa). Další z možností v procesu zaškolení dítěte je „Přípravná třída“(informace o zřízení  „Přípravné třídy“ najdete na internetových stránkách naší školy)
  7. Výsledky zápisu (děti pod přiděleným registračním číslem) budou zveřejněny do pátku 12. května 2023 na internetových stránkách školy, v plakátové podobě pak budou vyvěšeny na vstupních dveřích ZŠ i MŠ.