ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápis do mateřské školy proběhne 4. května 2023 od 14:00 do 16:00 hod v MŠ Vlčnov. K zápisu přineste řádně vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem a podepsanou oběma zákonnými zástupci. Dále přineste rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Dětem přineste papučky a pohodlný oděv na hraní. Těšíme se na Vás a Vaše děti.