Zápis dětí do MŠ na školní rok 2022/2023

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ VLČNOV NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


Zápis do mateřské školy proběhne


 10.května 2022  od 14:00 do 16:00 hod v MŠ Vlčnov.


Budou přijímány pouze žádosti řádně vyplněné a potvrzené lékařem.

Přineste s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti rodiče.


Výdej žádostí bude probíhat po celý měsíc duben (v provozní době mateřské školy) nebo si ji můžete stáhnout z internetových stránek MŠ.

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte vydá ředitel základní školy a mateřské školy do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení.

Upozorňujeme rodiče, že od 01. 09. 2017 je zavedena povinnost předškolního vzdělávání – povinný poslední rok před nástupem do základní školy.