Záložky na Slovensko odeslány

Poslali jsme školákům na ZŠ Krompachy své výrobky

Výměnu záložek, které vyrobí sami školáci, realizujeme už 11 let. Odesílání se odehrává každoročně v říjnu, ale vždy na jinou slovenskou školu. Jedná se totiž o projekt česko-slovenský, v jehož názvu stojí,, Záložky do knihy spojují školy“.

Město Krompachy leží cca 15 km od Spišského hradu, který je už od roku 1993 zapsán na seznamu lokalit Světového dědictví Unesco. Jízda králů se mezi nehmotné dědictví propracovala o něco později, r. 2011. Naše regiony už tedy spojuje právě značka UNESCO.

Nově se pojítkem stávají zmíněné záložky, jelikož se dostanou do rukou žákům na ZŠ Maurérova v Krompachách.

Budete-li srovnávat historii Vlčnova a města Krompachy, zjistíte, že je podobně dlouhá. První zmínka o Vlčnově pochází z r. 1264, zmínka o městě Krompachy je z r. 1282. Zajímavost, kterou se také můžete dočíst, je původ zvláštního názvu slovenského města; vznikl totiž ze spojení německého krumm Bach = křivý potok.

Potěšit se  výtvarnou kvalitou vytvořených záložek je možné na přiložených fotografiích. Balíček ze Slovenska pro naše žáky očekáváme každým dnem, čeká ho cesta dlouhá přes 320 km právě až z Košického kraje, snad dorazí úspěšně.