Z rozhodnutí vlády ČR bude od 4. 1. 2021 probíhat prezenční výuka pouze u 1. a 2. ročníku. Ostatní ročníky se výuky budou účastnit distančně z domu. Výuka všech ročníků bude probíhat dle stávajícího rozvrhu s tím, že předměty Vv, Hv a Tv vyučovány nebudou.

L. Trtek, ředitel