Výuka na II. stupni ZŠ od pondělí 12. 10. 2020

Vzhledem k nařízení ministerstev školství a zdravotnictví budou v týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020 docházet na II. stupeň ZŠ pouze třídy 6. A, 7. A a 7. B. Třídy 8. A a 9. A zůstávají doma a výuky se účastní distančním způsobem. Přítomnost na této výuce je stejně jako u prezenční výuky ve škole povinná! V případě absence u dálkové formy výuky je povinnost dítě omluvit. Výuka na dálku bude probíhat podle současného rozvrhu

V týdnu od 19. 10 do 23. 10. 2020 se třídy promění a do školy budou docházet žáci 8. A a 9. A. Výuku online budou mít 6. A, 7. A a 7. B. 

Obědy jsou všem, kteří se učí z domu, odhlášeny.