Výtěžek a dary z benefičního jarmarku

Během zhruba dvou hodin se benefičního jarmarku, který se konal v sobotu 12. 3. se podařilo vybrat 47. 115,- Kč. K této krásné částce se přidalo také několik velkých beden trvanlivých potravin a několik pytlů hraček. Finanční částka byla zaslána na účet organizace Člověk v tísni a potraviny s hračkami byly předány Charitě v Uherském Hradišti. Všem, kteří tuto akci jakkoliv podpořili, děkujeme.