Výsledky zápisu do 1. třídy v roce 2022

Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace, Vlčnov 1202,  PSČ : 68761,  IČO : 750 22 672, 

tel : 572 675 117, mob. 725 700 665,  e-mail : reditel@zsvlcnov.cz


Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon oznamuji výsledky zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 do naší základní školy :


Pořadové číslo

  1/2022 – přijat                                                         33/2022 – odklad povinné školní docházky

  2/2022 – přijat                                                         34/2022 – odklad povinné školní docházky

  3/2022 – přijat                                                         35/2022 – odklad povinné školní docházky

  4/2022 – přijat                                                         36/2022 – odklad povinné školní docházky

  5/2022 – přijat                                                         37/2022 – odklad povinné školní docházky

  6/2022 – přijat                                                         38/2022 – odklad povinné školní docházky

  7/2022 – přijat                                                         39/2022 – odklad povinné školní docházky

  8/2022 – přijat                                                         40/2022 – odklad povinné školní docházky

  9/2022 – přijat                                                         41/2022 – odklad povinné školní docházky

10/2022 – přijat                                                         42/2022 – odklad povinné školní docházky

11/2022 – přijat                                                         43/2022 – odklad povinné školní docházky

12/2022 – přijat                                                         44/2022 – odklad povinné školní docházky

13/2022 – přijat                                                         45/2022 – odklad povinné školní docházky

14/2022 – přijat                                                         46/2022 – odklad povinné školní docházky

15/2022 – přijat                                                         47/2022 – odklad povinné školní docházky

16/2022 – přijat

17/2022 – přijat

18/2022 – přijat

19/2022 – přijat

20/2022 – přijat

21/2022 – přijat

22/2022 – přijat

23/2022 – přijat

24/2022 – přijat

25/2022 – přijat

26/2022 – přijat

27/2022 – přijat

28/2022 – přijat

29/2022 – přijat

30/2022 – přijat

31/2022 – přijat

32/2022 - přijat


                                                                         Mgr. Libor Trtek – ředitel ZŠ a MŠ Vlčnov