Vydávání vysvědčení za 1. pololetí

Vydávání vysvědčení za I. polotetí šk. roku 2020/2021

Vzhledem k omezenému provozu škol bude žákům výpis vysvědčení za I. pololetí školního roku 2020/2021 vydán po jejich nástupu do školy. Dne 28. ledna však bude tento výpis zaslán naskenovaný do elektronických žákovských knížek. Zde si tak budou moci rodiče prohlédnout studijní úspěchy (doufejme, že ve většině případů) svých dětí.

Žákům 1. a 2. ročníku bude výpis vydán klasicky 28. ledna ve škole. Žáci 3. třídy či jejich zákonní zástupci si vzhledem k absenci el. žk. výpis mohou vyzvednout ve čtvrtek 28. 1. 2021 po předešlé domluvě s třídní učitelkou.  


Mgr. Libor Trtek,

ředitel školy