Vycházka do přírody - 2. třída MŠ

Pozorujeme krásu kolem nás v přírodě, zvířátka a plody podzimu...