UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ MŠ - Prázdninový provoz

VEDENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OZNAMUJE VŠEM ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ


VEDENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OZNAMUJE VŠEM ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ, KTEŘÍ PŘIHLÁSILI SVÉ DĚTI NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V TÝDNU OD 10. 8.  - 14. 8. 2020, ŽE PROVOZ MAT. ŠKOLY BUDE ZAHÁJEN

V PONDĚLÍ 10. 8. 2020.