Upozornění pro rodiče dětí mateřské školy

PROSÍME RODIČE, ABY NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY RESPEKTOVALI

PROSÍME RODIČE, ABY NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY RESPEKTOVALI,

vysvětlete prosím dětem následující organizační pokyny:

  • děti 1. a 2. třídy mohou mít plyšovou hračku z domova za určených pravidel (z hygienických důvodů), pravidla najdete na šatnách tříd
  • ve skříňce mějte jednu roušku + mikrotenové sáčky
  • vysvětlete dětem, že ihned po převlečení a příchodu do třídy si budou důkladně umývat ruce (v dávkovačích máme připravené antibakteriální mýdlo)
  • děti si následně osuší ruce látkovým ručníkem na svých značkách
  • na dezinfekci rukou budeme pravidelně používat dezinfekci připravenou z lékárny
  • žádáme rodiče, aby v případě nepříznivého počasí používali návleky při pohybu po mateřské škole
  • žádáme rodiče, aby se v prostorách mateřské školy zdržovali co nejkratší dobu
  • šatny u tříd nejsou příliš prostorné, proto co nejrychleji dítě převlečte a šatnu opusťte (hlavně mladším dětem pomozte, aby převlékání ráno i odpoledne netrvalo dlouho)
  • jak s učitelkami, s personálem, ale i s rodičem, se kterým se právě potkáte na šatně, komunikujte pouze důležité organizační záležitosti
  • dodržujte všichni nastavená pravidla a myslete na ochranu zdraví nás všech.

DĚKUJEME