Upozornění pro rodiče dětí mateřské školy

PROSÍME RODIČE, ABY NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY RESPEKTOVALI vysvětlete prosím dětem následující organizační pokyny:

  • nedávejte dětem do mateřské školy žádné hračky z domova (hygienické důvody)
  • ve skříňce mějte dvě roušky + 2x mikr. sáček
  • vysvětlete dětem, že ihned po převlečení a příchodu do třídy si budou důkladně umývat ruce (v dávkovačích máme připravené antibakteriální mýdlo)
  • děti si následně osuší ruce papírovým ručníkem (děti nebudou mít na svých značkách látkové ručníky)
  • na dezinfekci rukou budeme pravidelně používat dezinfekci připravenou z lékárny
  •  žádáme rodiče, aby se v prostorách mat. školy zdržovali co nejkratší dobu
  • šatny u tříd nejsou příliš prostorné, proto co nejrychleji dítě převlečte a šatnu opusťte (hlavně mladším dětem pomozte, aby převlékání ráno i odpoledne netrvalo dlouho)
  • jak s učitelkami, s personálem, ale i s rodičem, se kterým se právě potkáte na šatně, komunikujte pouze důležité organizační záležitosti (v současné situaci není žádoucí, abychom si povídali o věcech, které nejsou důležité, i když to po tak dlouhé době bude k tomuto svádět)
  • dodržujme všichni nastavená pravidla a mysleme na ochranu zdraví nás všech.                DĚKUJEME