SNÍŽENÍ ÚPLATY ZA PROSINEC 2021

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Vlčnov dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. § 6 odstavec 5, rozhodl o výši úplaty za prosinec 2021. Na měsíc prosinec byla úplata stanovena na částku 180,- Kč. Přeplatky budou vyúčtovány na konci školního roku. Děkujeme