Ukončení školního roku 2019/2020


                                        Ukončení školního roku 2019/2020

Pondělí 29. 6. 2020 - odevzdávání učebnic

I. stupeň:

Odevzdávání proběhne v učebnách daných tříd. Pro I. stupeň se z hlediska příchodu do školy nic nemění, pouze všichni žáci 2. A přijdou na 8.00 a všichni žáci 4. A přijdou na 7.40. Po odevzdání učebnic půjdou žáci na oběd a poté domů. Obědy budou vydávány od 10.30 do zhruba 12.00. Školní družina nebude ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2020 probíhat. Žáci, kteří do školy momentálně nepřicházeli, musí s sebou mít „čestné prohlášení“!!! Všichni žáci pak s sebou musí mít roušku!!!


II. stupeň:

Odevzdávání proběhne v učebnách daných tříd. Příchody jednotlivých tříd do školy budou v následující časy:

  • 6. A + 6. B – 11.00
  • 7. A – 11.15
  • 8. A – 11.30
  • 9. A – 11.45

Všichni žáci s sebou musí mít „čestné prohlášení“ a roušku!!!


Úterý 30. 6. 2020 – předávání vysvědčení

I. stupeň:

Všechny třídy I. stupně přijdou na 9.00 do budovy školy. Předání vysvědčení proběhne v učebnách daných tříd. Po rozdání vysvědčení půjdou žáci na oběd a poté domů. Obědy budou vydávány od 10.00 do zhruba 11.00. Všichni žáci s sebou musí mít roušku!!!


II. stupeň:

Všechny třídy II. stupně přijdou do budovy školy, pouze třída 9. A bude mít sraz v 8.00 před budovou Obecního úřadu. Po rozdání vysvědčení půjdou žáci domů.

Příchody jednotlivých tříd do školy budou v následující časy:

  • 6. A – 8.00
  • 6. B – 8.15
  • 7. A – 8.30
  • 8. A – 8.45
  • 9. A – 8.00  před OÚ
                                                                                              Mgr. Libor Trtek

                                                                                                      ředitel