CHYSTANÁ STÁVKA


Vážení zákonní zástupci,

z důvodu plánovaných změn ve školství, které by se v budoucnu výrazně dotkly i fungování naší školy, jsme se rozhodli svůj nesouhlas s chystanými změnami podpořit připojením ke stávce vyhlášené na pondělí 27. 11. 2023. Stávkovým výborem zaměstnanců ZŠ a MŠ Vlčnov bylo řediteli oznámeno, že do celodenní stávky se zapojí všichni pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci.

Znamená to tedy, že Základní škola a Mateřská škola Vlčnov bude v pondělí 27. 11. 2023 zcela uzavřena. V tento den nebude v provozu ani mateřská škola, školní družina a školní jídelna.


Níže uvádíme několik bodů, které nás nutí do chystané stávky vstoupit.

Chystané změny by např.:

  •  výrazně omezily možnost půlení velkých třídních kolektivů na vybrané předměty (matematika, cizí jazyky, … ) a nejspíše by muselo dojít i ke spojení některých tříd na I. stupni ZŠ. Legislativa, která půlení hodin a existenci tříd o menším počtu žáků umožňovala, vstoupila v platnost poměrně nedávno a byla to jedna z nejlepších věcí, která se ve školství za poslední dekádu udála. Její výrazné omezení tak vnímáme jako velký krok zpět, který bude mít významný negativní vliv na moderně vedenou výuku


  • dále neřešily či dokonce zhoršovaly situaci ohledně platů nepedagogických zaměstnanců. Již nyní má část nepedagogů dle platové tabulky plat pod hranicí minimální mzdy, což vedení škol výrazně komplikuje na dané pracovní pozice sehnat spolehlivé a zodpovědné zaměstnance.  Také uvažované přesunutí financování nepedagogických zaměstnanců na zřizovatele považujeme za nápad zcela nesmyslný.

Stávka tak není za účelem zvyšování platů učitelů, jak je někdy médii či politiky podsouváno, ale za účelem vyjádření nesouhlasu se zamýšlenými změnami, které vnímáme jako výrazné ohrožení kvality vzdělávání žáků a komplikaci při zajišťování bezproblémového chodu školy.