Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

veškeré školní kroužky budou probíhat nejdříve od 19. 10. 2020. Datum zahájení se však může změnit, sledujte stránky školy.