Školní kolo recitační soutěže

Chválíme všechny naše recitátory, kteří nás reprezentovali na školním kole recitační soutěže.