Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

...úspěšně proběhlo

   Ve čtvrtek 9. února měli žáci našich nejstarších ročníků - osmé a deváté třídy, možnost vyzkoušet si své konverzační dovednosti v německém jazyce. V rámci zadaných tématických okruhů postupně pohovořili na dané téma, zodpověděli otázky zkušební komise ve složení Mgr. Marie Lhotová (která žáky na účast připravovala) a Mgr. Jarmila Nováková, nakonec popsali vylosovaný obrázek. Všichni tři účastníci v pořadí Klára Lekešová (9.A), Jan Stašek (8.A) a Jakub Němec (9.A) zvládli svá zadání úspěšně, postup do okresního kola si nakonec vybojoval prostření jmenovaný - Jan Stašek. Nezbývá než doufat, že se i německá konverzace stane pevnou součástí výuky cizích jazyků a najde si své další příznivce.