V sobotu proběhl dlouho odkládaný školní ples

V netradičním květnovém termínu, ale s tradiční deváťáckou polonézou se v sobotu 7. května podařilo uspořádat v KSK

6. ročník Reprezentačního plesu školy a obce. Děkujeme nejen 10 tanečním párům z 9.A, ale především SRPŠ!

 Jsme rádi, že tak trochu utajený ples (nulová propagace obcí a KSK ) jste navštívili v hojném počtu!