Schůzka rodičů dětí MŠ

Ve čtvrtek 26. srpna 2021 v 16:00

Vedení mateřské školy svolává rodičovskou schůzku všech zákonných zástupců dětí na čtvrtek 26. srpna 2021 v 16.00 hodin. Schůzka se koná v prostorách mateřské školy. Získáte informace o vzdělávání dětí v nastávajícím školním roce, novinkách ve stravování a důležité informace o organizaci, dodržování hygienických pravidel vzhledem ke COVID-19.

Velmi důležitá je přítomnost rodičů nově přijatých dětí. Na schůzce odevzdají rodiče nových dětí evidenční list, který musí být potvrzen od dětského ošetřujícího lékaře. Kdo z rodičů nově přijatých dětí nebude moci na schůzku z vážného důvodu přijít, může evidenční list předat v MŠ do 1.září 2021. Bez vyplněného a potvrzeného evidenčního listu nemůže dítě do MŠ nastoupit. Těšíme se na setkání s Vámi.

Do budovy MŠ bude vpuštěn pouze jeden zákonný zástupce s ochranou úst.