Schůzka rodičů dětí MŠ

Schůzka se koná 26. srpna 2020 v 16.00 v prostorách mateřské školy.

Vedení mateřské školy svolává rodičovskou schůzku všech zákonných zástupců dětí na středu 26. srpna 2020 v 16.00. Schůzka se koná v prostorách mateřské školy.

Získáte informace o vzdělávání dětí v nastávajícím školním roce, novinkách ve stravování a důležité informace o organizaci poskytování vzdělávání při dodržování hygienických pravidel ve školním roce 2020/2021, vzhledem ke COVID-19. 

Velmi důležitá je přítomnost rodičů nově přijatých dětí. Na schůzce odevzdají rodiče nových dětí evidenční list dítěte, který musí být potvrzen od dětského ošetřujícího lékaře. Kdo z rodičů od nově přijatých dětí nebude moci na schůzku z vážného důvodu přijít, může evidenční list předat v mateřské škole do 1. září 2020. Bez vyplněného a potvrzeného evidenčního listu nemůže dítě nastoupit do MŠ.

Těšíme se na setkání s Vámi i na spolupráci v nadcházejícím školním roce 2020/2021.

V případě, že budete mít zájem o konzultaci, můžete využít:

emailovou adresu mateřské školy: ms.zsvlcnov@seznam.cz

Upozorňujeme zároveň všechny zákonné zástupce docházejících dětí do MŠ, že byla zrušena pevná linka mateřské školy.

Nové číslo MŠ je: 725 966 530.