Vedení mateřské školy svolává rodičovskou schůzku všech zákonných zástupců dětí na úterý 30. srpna 2022 v 15:30 hodin.

Vedení mateřské školy svolává rodičovskou schůzku všech zákonných zástupců dětí na úterý 30. srpna v 15.30 hodin. Schůzka se koná v prostorách mateřské školy. Získáte informace o vzdělávání dětí v nastávajícím školním roce, o novinkách ve stravování a důležité informace o organizaci. Na schůzce odevzdají rodiče nově přijatých dětí evidenční list. Těšíme se na setkání s vámi.