Ředitelské volno 18. 11. 2022

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů na pátek 18. listopadu 2022 ředitelské volno.