Provoz školy od pondělí 17. května

PROVOZ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 17. KVĚTNA


I. stupeň

Nastupují všechny třídy I. stupně.

Testování žáků proběhne v pondělí ráno, případně první den nástupu do školy.

Stále platí povinnost nosit v budově školy roušky.

Obědy mají žáci automaticky přihlášeny.

Provoz družin je neomezen.


II. stupeň

Nastupují třídy 6. A. 7. A a 7. B. Třídy 8. A a 9. A se účastní výuky distančně.

Testování žáků proběhne v pondělí a čtvrtek, případně v den nástupu do školy.

Stále platí povinnost nosit v budově školy roušky.

Žáci účastnící se prezenční výuky mají obědy automaticky přihlášeny.
Mgr. L. Trtek

ředitel