16. října proběhne pro žáky 8. a 9. ročníku soutěž Přírodovědný klokan.