!!! Přihlášení do MS Teams !!!

Žádáme všechny rodiče či zákonné zástupce, aby zkontrolovali funkčnost přístupu dětí do MS Teams. V případě uzavření třídy či školy se přistoupí k distanční výuce, která bude probíhat právě pomocí MS Teams.  Tato výuka bude probíhat podle nynějšího rozvrhu. Distanční výuka je podle novely zákona č. 561/2004 Sb. pro žáky povinná.