Prezenční výuka od 4. 1. platí i pro přípravnou třídu