Přerušení provozu MŠ v letních měsících

Vážení rodiče

Ředitel mateřské školy Vlčnov, po dohodě se zřizovatelem a v souladu s

§ 3 odst. 1 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006Sb., oznamuje přerušení provozu mateřské školy:

 od 29. 7. do 30. 8. 2024.


Prázdninový provoz bude zahájen:

od 1. 7. do 26. 7. 2024