Předškoláci v mateřské škole

V pondělí 12.dubna 2021 mohli nastoupit předškoláci a některé z mladších dětí do MŠ.

Daná pravidla:

  • ranní testování dvakrát týdně za účasti rodičů
  • děti testované zdravotníkem
  • děti rozdělené do tří skupin
  • ranní a odpolední předávání dětí rodičů s učitelkami ve vestibulu mateřské školy.

To jsou opatření, abychom dodrželi všechna pravidla určená manuálem MŠMT.

Aby rodiče i kamarádi mohli vidět práce a výrobky dětí, vytvořili jsme u vchodu do mateřské školy moc hezkou výstavku, na kterou se mohou podívat i kolemjdoucí.