Přání od dětí a zaměstnanců z MŠ

Příjemné prožití svátků vánočních, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky přejí zaměstnancí a děti mateřské školy.

Děti z první třídy

Děti ze druhé třídy

Děti ze třetí třídy

Děti ze čtvrté třídy