Pracoviště školního psychologa

Od 1. září 2022 se nám podařilo na školu získat z projektu OP Jan Ámos Komenský školního psychologa. Na tuto pozici nastoupila paní Mgr. Anna Soukupová, která je dětem i případným zájemcům o konzultaci z řad zákonných zástupců k dispozici v úterý a ve středu, vždy v 7.00-14.00. Kontakt na školní psycholožku je: soukupova@zsvlcnov.cz