Pozor! Před budovou MŠ dbejte zvýšené bezpečnosti!!!

Od 2.března 2020 bude zahájena stavba „ZELENÉ TŘÍDY“ v ZŠ.

Z tohoto důvodu bude k dispozici jen část parkoviště před mateřskou školou. Proto žádáme rodiče, aby přijížděli k mateřské škole v omezené míře nebo parkovali na horním parkovišti.

Z důvodu velkého pohybu těžké techniky, také žádáme rodiče, aby před budovou mateřské školy dbali ve zvýšené míře na bezpečnost svých dětí!!!