Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za II. pol. školního roku 2019/2020

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Vlčnov


Vzhledem k vyhlášce Ministerstva školství č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 vydané dne 27. 4. 2020 bude hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020 na ZŠ Vlčnov vycházet z:​​​​​​​

  • hodnocení získaného v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.Učitel při hodnocení může také přihlédnout na:

  • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,
  • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky,
  • četbu související se zadanými úkoly,
  • portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele),
  • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.
Mgr. Libor Trtek

ředitel