Pohádková představení pro děti z Mateřské školy

Vyrobili jsme si kulisy, poctivě nacvičili připravený scénář a slavnostně jsme dnes dětem pohádky zahráli. A které to byly? Sněhurka a trpaslíci a také Dědečkova rukavička. Moc vás třeťáci chválíme a věříme, že se pohádky dětem ze školky líbily! I paní učitelky vás moc chválily. A sladké dobroty, které jste od dětí ze školky za odměnu dostali, vám přijdou určitě vhod. Děkujeme. Milí kamarádi ze školky, už se těšíme, až se za námi do školy zase brzy podíváte! Byli jste vzornými diváky a posluchači!