Chtěli bychom poděkovat rodičům, zákonným zástupcům, babičkám, dědečkům a dalším. Velmi dobře si uvědomuje, že distanční výuka, která byla nařízením vlády zavedena, není komplikací jenom pro žáky a jejich učitele, ale i pro ty, co se o naše žáky doma starají. Momentálně nejsme bez Vaší pomoci schopni zajistit, aby vše fungovalo tak, jak bychom si přáli. Ať už s dětmi sedíte u online výuky, pomáháte s vypracováváním úkolů či jejich práci kontrolujete, opravdu si Vaší práce ceníme. Za spolupráci děkuji nejen jménem svým, ale i jménem všech svých kolegů. Pokud bych toto poděkování měl shrnout a zakončit trochu pedagogicky, pak si, Vy dospělí, zasloužíte za uplynulé dny za spolupráci za 1.

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                       Mgr. Libor Trtek