Pečení šátečků ve 4.třídě MŠ

Pečení tvarohových šátečků z darovaného tvarohu z místního družstva.